Karachi

Strategic prayer for a Disciple Making Movement

Meld je aan om te bidden See Prayer Fuel

Gebedsbrandstof


Lichtstad: Ramadan dag 28

In veel delen van de moslimwereld wordt de islam meer doorgegeven via traditie, familie en de samenleving dan via formeel onderwijs. Bidden, vasten en de hadj worden meestal in een gemeenschappelijke context gedaan.

Vandaag bidden we in geloof voor onze broeders en zusters in Karachi om een spirituele gemeenschap en familie te vinden. We bidden dat ze visie hebben om wat ze over Christus leren te delen in hun gemeenschap, families en netwerken.

Vandaag bidden:

“En zij zingen het lied van Mozes, de knecht van God, en het lied van het Lam, zeggende: ‘Groot en verbazingwekkend zijn uw daden, o Here God, de Almachtige! Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, o koning van Karachi!” (Openb. 15:3).

Vader, dit schriftgedeelte spreekt waarheid: op een dag zal Karachi het lied van Mozes zingen, het lied van Mirjam (Exodus 15:20-21) en zij zullen voor de Heer dansen als een eens gevangen volk dat nu over een droge zee loopt, een eens gevangen volk dat nu bevrijd is van de wreedheid van de Farao.

De waarheid is dat heel Karachi zal zingen: groot en wonderbaarlijk zijn uw daden, Heer God Almachtig; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Heer, Koning der Ages!

ZIJN LICHT VANDAAG VOORBIJ VERKONDIGEND:

Het rechtssysteem in Pakistan

prayer point image

Praying as a group?


Leading others in prayer is a great step in making disciples. We want to celebrate your and their faithfulness. For each person that prays with you, we will add 15 minutes to the 0 days of prayer committed so far.

How many prayed today (including yourself)?

Prayer Timer


(Gebedstijd: 15 min)

Alle dagen


Use these resources to help pray specifically each day.

PSALM 40:3

17 juli 2024

Disciplemaking Schrift: INHEEMSE LOFPRIJZING EN AANBIDDING ONTWIKKELEN

Lees

Inheemse lofprijzing en aanbidding ontwikkelen

16 juli 2024

Principe van het maken van discipelen: INHEEMSE LOFPRIJZING EN AANBIDDING ONTWIKKELEN

Lees

Jezus is Groter

15 juli 2024

EFEZIƋRS 6:12; PSALM 24:7-10

Lees

ACTS 2:40 - Red jezelf

13 juli 2024

Red de Baloch nu van goddeloosheid, moge de Baloch de Heer aanroepen

Lees

Bandung, Indonesiƫ - 110 Steden

12 juli 2024

Bid voor een Handelingen 19 beweging om alle onbereikte mensen en plaatsen in Bandung, Indonesiƫ en de omliggende regio's te bereiken.

Lees

1 TESSALONICENZEN 5:18

10 juli 2024

Discipelschapvormende Schriftlezing: DANK IN ALLES

Lees

Dank in alles

9 juli 2024

Discipelschapsprincipe: DANK IN ALLES

Lees

Kom nederig en zoekend

8 juli 2024

2 KRONIEKEN 7:14

Lees

Er is geen andere naam

7 juli 2024

ACTS 4:12

Lees

ACTS 2:38-39 en JOHN 17:21 - Belofte voor allen

6 juli 2024

De volheid van de verenigende Heilige Geest

Lees

Riyad, Saoedi-Arabiƫ - 110 Steden

5 juli 2024

Bid voor een Handelingen 19-beweging om alle onbereikte mensen en plaatsen in Riyad, Saudi-Arabiƫ en de omliggende regio's te bereiken.

Lees

Henry Martyn

4 juli 2024

Lees

JOHN 15:26-27

3 juli 2024

Discipelschap maken Schrift: LAAT U LEIDEN DOOR DE HEILIGE GEEST

Lees

Laat je leiden door de Heilige Geest

2 juli 2024

Discipelschapsprincipe: GELEID WORDEN DOOR DE HEILIGE GEEST

Lees

Wij zijn zwak, jij bent sterk

30 juni 2024

FILIPPENZEN 2:3-10

Lees

ACTS 2:37-38 - Wat zullen we doen?

29 juni 2024

De reactie van het evangelie is berouw hebben en je overgeven aan Jezus' autoriteit

Lees

Gaziantep, Turkije - 110 Steden

28 juni 2024

Bid voor een Handelingen 19 beweging om elk onbereikt volk en elke onbereikte plaats in Gaziantep, Turkije en de omliggende regio's te bereiken.

Lees

ROERMANS 12:10

26 juni 2024

Disciplemaking Schrift: BEGRIJP DAT KERK FAMILIE IS

Lees

Begrijpen dat de kerk een familie is

25 juni 2024

Disciplemiseringsprincipe: BEGRIJP DAT KERK FAMILIE IS

Lees

Verzacht harten; geef harten van vlees

24 juni 2024

EZECHIƋL 36:25-27

Lees

Dank U voor de overvloedige vrucht

23 juni 2024

LUKAS 10:9

Lees

ACTS 2:32 - Getuigen van Jezus' Wederopstanding

22 juni 2024

Jezus, de historisch geverifieerde herrezen Messias

Lees

Ankara, Turkije - 110 Steden

21 juni 2024

Bid voor een Handelingen 19 beweging om alle onbereikte mensen en plaatsen in Ankara, Turkije en de omliggende regio's te bereiken.

Lees

Moeder Teresa

20 juni 2024

Lees

MARK 16:20

19 juni 2024

Disciplemaking Schrift: VERMENIGVULDIG NIEUWE DISCIPELEN EN KERKEN

Lees

Nieuwe discipelen en kerken vermenigvuldigen

18 juni 2024

Disciplemaking Principe: VERMENIGVULDIG NIEUWE DISCIPELEN EN KERKEN

Lees

De enige God die aanbidding waard is

17 juni 2024

PSALM 96:7-10

Lees

Jij regeert en heerst

16 juni 2024

OPENBARING 12:5

Lees

Handelingen 2:24-36 - Jezus, vervulde hoop

15 juni 2024

Jezus, de Messias, voorspeld door Profeten, die elke belofte vervult

Lees

Medina, Saoedi-Arabiƫ - 110 Steden - 110 Steden

14 juni 2024

Bid voor een Handelingen 19-beweging om alle onbereikte mensen en plaatsen in Medina, Saudi-Arabiƫ en de omliggende regio's te bereiken.

Lees

John Wesley

13 juni 2024

Lees

SPREUKEN 21:5

12 juni 2024

Discipelschap maken Schrift: GA LANGZAAM OM SNEL TE GAAN Spreuken 21:5: "De plannen van de ijverige leiden even zekertot winst als haast tot armoede."

Lees

Langzaam gaan om snel te gaan

11 juni 2024

Discipelschapsprincipe: GA LANGZAAM OM SNEL TE GAAN

Lees

Jahweh, de Goede Herder

10 juni 2024

ISAIAH 40:11: "Hij hoedt zijn kudde als een herder; hij verzamelt de lammeren in zijn armen en draagt ze dicht bij zijn hart; zachtjes leidt hij hen die jongen hebben."

Lees

Er is niemand zoals jij

9 juni 2024

MICAH 7:18a

Lees

Handelingen 2:24 - Niet mogelijk om Hem vast te houden

8 juni 2024

Jezus, de Christus, de Overwinnaar

Lees

Damascus / Homs, Syriƫ - 110 Steden

7 juni 2024

Bid voor een Handelingen 19 beweging om alle onbereikte mensen en plaatsen in Damascus / Homs, Syriƫ en de omliggende regio's te bereiken.

Lees

Rowland Bingham

6 juni 2024

Rom 10:15: En hoe kan iemand prediken, tenzij hij gezonden is? Zoals geschreven staat: "Hoe mooi zijn de voeten van hen die goed nieuws brengen!"

Lees

ACTS 18:3-4

5 juni 2024

Disciplemaking Schrift: TOEGANG BI-VOCATIONAL MINISTRY

Lees

Toegang tot Bi-Vocational Ministry

4 juni 2024

Disciplemaking Principe: TOEGANG TOT BI-BEROEPSBEDIENING

Lees

Je huis schudden en vullen

3 juni 2024

HAGGAI 2:7

Lees

Wij verheffen u Heer

2 juni 2024

2 KORINTIƋRS 2:14

Lees

Handelingen 2:23 - De kruisiging van de Messias

1 juni 2024

We volgen Jezus, onze Messias, door aan onszelf te sterven.

Lees

Amman, Jordaniƫ - 110 Steden

31 mei 2024

Bid voor een Handelingen 19 beweging om alle onbereikte mensen en plaatsen in Amman, Jordaniƫ en de omliggende regio's te bereiken.

Lees

2 KORINTIƋRS 9:6

29 mei 2024

Discipelschap maken Schrift: ZAAI HET EVANGELIE ROYAAL

Lees

Het evangelie overvloedig zaaien

28 mei 2024

Disciplemiseringsprincipe: Zaai het evangelie genereus

Lees

Jij alleen bent het waard!

27 mei 2024

OPENBARING 5:9-10

Lees

ACTS 2:22-24 De Messias wordt gekruisigd

25 mei 2024

Gods plan voor de Messias om zijn leven als losprijs te geven.

Lees

Basra, Irak - 110 Steden

24 mei 2024

Bid voor een Handelingen 19 beweging om alle onbereikte mensen en plaatsen in Basra, Irak en de omliggende regio's te bereiken.

Lees

MATTHEW 10:7

22 mei 2024

Discipelschap maken Schrift: VERKONDIG HET KONINKRIJK Mat 10:7: "Verkondig onderweg: 'Het koninkrijk van de hemel is nabij'".

Lees

Verkondig het Koninkrijk

21 mei 2024

Principe van discipelen maken: VERKONDIG HET KONINKRIJK

Lees

De Heer laat blinden zien

20 mei 2024

ACTS 26:18

Lees

Joodse wereld

19 mei 2024

Bid voor de Joodse wereld op deze belangrijke Pinksterdag

Lees

ACTS 2:17-21 en JOEL 2:28-32 - Giet uw Geest uit over alle mensen

18 mei 2024

Alle mensen kunnen de gave van de Geest van God ervaren en ontvangen

Lees

Jeruzalem, Israƫl - 110 Steden

17 mei 2024

Bid voor een Handelingen 19 beweging om elk onbereikt volk en elke onbereikte plaats in Jeruzalem, Israƫl en de omliggende regio's te bereiken.

Lees

ACTS 14:3

15 mei 2024

Discipelschapvormende Schriftlezing: BID OM TEKENEN EN WONDEREN

Lees

Bid voor tekenen en wonderen

14 mei 2024

Principe voor het maken van discipelen: BID OM TEKENEN EN WONDEREN

Lees

Wandelen in het licht met elkaar

13 mei 2024

1 JOHN 1:7-9

Lees

Dank U voor Uw blijvende liefde

12 mei 2024

2 KORINTIƋRS 6:16

Lees

Verbaasd en verbijsterd

11 mei 2024

Heer boven alle heren, uw wegen zijn hoger dan de onze. Handelingen 2:12: Verbaasd en verbijsterd vroegen zij elkaar: 'Wat betekent dit?' Daniƫl 2:47: De koning zei tegen Daniƫl: "Uw God is toch de God der goden en de Heer der koningen en een onthuller van mysteries, want u hebt dit mysterie kunnen onthullen."

Lees

CaĆÆro, Egypte - 110 Steden

10 mei 2024

Bid voor een Handelingen 19 beweging om alle onbereikte mensen en plaatsen in CaĆÆro, Egypte en de omliggende regio's te bereiken.

Lees

2 KORINTIƋRS 9:8

8 mei 2024

Schrift Principe: VERTROUW GOD VOOR MIDDELEN

Lees

Vertrouw op God voor hulpbronnen

7 mei 2024

Discipelschapsprincipe: VERTROUW GOD VOOR MIDDELEN

Lees

Prijs God dat U Zich aan alle mensen openbaart

5 mei 2024

1 KORINTIƋRS 1:27

Lees

Handelingen 2:5-41 - Wonderbaarlijke gebeurtenissen die het Evangelie verspreiden

4 mei 2024

Christus, bevestigt nog steeds de evangelieboodschap door wonderen, tekenen en wonderen

Lees

Tunis, Tunesiƫ - 110 Steden

3 mei 2024

Bid voor een Handelingen 19 beweging om alle onbereikte mensen en plaatsen in Tunis -Tunesiƫ en de omliggende regio's te bereiken.

Lees

LUKAS 10:5-7

1 mei 2024

Discipelschap Schrift: ZOEK OPEN DEUREN

Lees

Zoek naar open deuren

30 april 2024

Discipelschapsprincipe: ZOEK OPEN DEUREN

Lees

Jezus, het Licht van de Wereld dat het Koninkrijk der Duisternis overwint

29 april 2024

JOHANNES 1:7; LUKAS 2:32; 1 JOHANNES 1:5

Lees

Prijs U voor Uw wonderbaarlijke werk

28 april 2024

PSALM 105:2

Lees

Handelingen 2:1-4 - Vul ons met de Heilige Geest

27 april 2024

Het goede nieuws omvat de genereuze gave van de Geest die aan alle mensen wordt gegeven

Lees

Nouakchott, Mauritaniƫ - 110 Steden

26 april 2024

Bid voor een Handelingen 19 beweging om alle onbereikte mensen en plaatsen in Nouakchott, Mauritaniƫ en de omliggende regio's te bereiken.

Lees

JOHN 6:44

24 april 2024

Discipelschap maken Schrift: ZOEK MENSEN VAN VREDE

Lees

Vind vredelievende mensen

23 april 2024

Discipelschapsprincipe: MENSEN VAN VREDE VINDEN

Lees

Jezus, het licht van de wereld

22 april 2024

ISAJA 2:5; JOHANNES 8:12

Lees

Prijs U God voor Uw wijsheid

21 april 2024

1 KORINTIƋRS 6:19

Lees

ACTS 2:1 - Samen

20 april 2024

In eenheid gaan we voort en volbrengen we de taak

Lees

Muscat, Oman - 110 Steden

19 april 2024

Bid voor een Handelingen 19 beweging om alle onbereikte mensen en plaatsen in Muscat, Oman en de omliggende regio's te bereiken.

Lees

ACTS 10:23B-24

17 april 2024

Beweging SCRIPTURE: WANNEER KUNNEN DISCIPLE GROEPEN, NIET INDIVIDUELE

Lees

Wanneer mogelijk discipelgroepen, geen individuen

16 april 2024

Discipelschapsprincipe: WANNEER HET MOGELIJK IS GROEPEN TE DISCIPPEREN, NIET INDIVIDUELEN

Lees

Bedankt dat je ons Ć©Ć©n hebt gemaakt

14 april 2024

EFEZIƋRS 2:14

Lees

Handelingen 1:16-26 - Leiders ontwikkelen en partnerschappen vormen

13 april 2024

God, geef wijsheid over in wie te investeren, zowel in het ontwikkelen van leiders als in het vormen van nieuwe partnerschappen.

Lees

Tripoli, Libiƫ - 110 Steden

12 april 2024

Bid voor een Handelingen 19 beweging om alle onbereikte mensen en plaatsen in Tripoli, Libiƫ en de omliggende regio's te bereiken.

Lees

Hudson Taylor

11 april 2024

Lees

LUKAS 10:4

10 april 2024

Discipelschap Schrift: REIS LICHT EN VERMIJD LASTEN

Lees

Lichtstad: Ramadan dag 29

9 april 2024

Dank de Heer voor de liefde die Hij je heeft gegeven voor de mensen van Karachi toen je voor hen bad om Christus te ontmoeten deze Ramadan. Bid voor Hem om het goede werk dat Hij in Karachi is begonnen te voltooien. Neem de tijd om te luisteren naar de volgende stappen die God wil dat je neemt namens de mensen in Karachi.

Lees

Lichtstad: Ramadan dag 28

7 april 2024

In veel delen van de moslimwereld wordt de islam meer doorgegeven via traditie, familie en de samenleving dan via formeel onderwijs. Bidden, vasten en de hadj worden meestal in een gemeenschappelijke context gedaan. Vandaag bidden we in geloof voor onze broeders en zusters in Karachi om een spirituele gemeenschap en familie te vinden. We bidden dat ze visie hebben om wat ze over Christus leren te delen in hun gemeenschap, families en netwerken.

Lees

Lichtstad: Ramadan dag 27

6 april 2024

Gisteravond vierden veel moslims de "Nacht van de Macht" in de hoop dat God op wonderbaarlijke wijze zou verschijnen om hun omstandigheden te veranderen (gezondheid, financieel, relationeel, etc.). We blijven bidden dat ze Jezus zullen ontmoeten die al op wonderbaarlijke wijze "verscheen" als het Woord dat vlees werd om hun huidige realiteit en eeuwigheid te veranderen door Zijn leven, dood en opstanding.

Lees

Moslimwereld

5 april 2024

Bid voor de moslimwereld in deze belangrijke periode van de Nacht van de Macht aan het einde van de Ramadan

Lees

Lichtstad: Ramadan dag 25

4 april 2024

De maand Ramadan staat bekend als 'de maand van berouw'. Laten we, terwijl we bidden voor een evangeliebeweging om dit land te transformeren, roepen dat Gods Koninkrijk moet komen, dat er een geest van berouw moet komen over de mensen die in Karachi wonen, of ze nu soennieten, sjiieten, soefi's of christenen met een moslimachtergrond zijn; rijk en arm, jong en oud, man en vrouw.

Lees

Lichtstad: Ramadan dag 24

3 april 2024

Moslims worden aangemoedigd om tijdens de maand Ramadan aan de armen te denken, met hen mee te leven en donaties te doen. Jezus hield van de armen en zei: "Zalig zijt gij die arm zijt, want voor u is het koninkrijk Gods" (Lucas 6:20). Bid voor moslims in Karachi om deze radicale leer onder ogen te zien en om te worstelen met Zijn gebod om niet alleen aan de armen te doneren, maar om te weten dat het koninkrijk van de hemel aan de armen toebehoort.

Lees

Lichtstad: Ramadan dag 23

2 april 2024

Moslims geloven niet in de goddelijkheid van Jezus, maar in de Koran wordt Jezus het "Woord van God" genoemd. Johannes 1 vertelt over het Woord van God, het Woord waardoor alle dingen geschapen zijn, het Woord dat God is en het Woord dat vlees werd om onder ons te leven. Laten we vandaag bidden dat moslims Jezus willen begrijpen als het Woord, dat ze geĆÆnteresseerd zijn om Johannes 1 te lezen en de rest van de Injil (evangeliĆ«n) waarvan zij ook geloven dat het Jezus' boeken zijn. Bid dat hun begrip van Jezus zal veranderen.

Lees

Lichtstad: Ramadan dag 22

1 april 2024

De Islam is erg gebaseerd op regels met wetten uit de Koran en verwachte manieren om te leven en te handelen uit de Hadith (opnames van de daden van hun profeet). Jezus geeft meer om het hart dan om de daden en Hij is op zoek naar mensen die Hem aanbidden in geest en waarheid. Bid dat de mensen in Karachi overtuigd raken van hun behoefte aan een rein hart en dat ze Jezus' onderwijs over dit onderwerp zoeken.

Lees

Lichtstad: Ramadan dag 21

31 maart 2024

Vandaag vieren veel christenen Pasen en de wederopstanding van Jezus uit het graf. Moslims in Karachi zijn zich misschien bewust van Pasen in het nieuws of als ze contact hebben met christenen die maandag vrij nemen als onderdeel van hun viering van Pasen. Bid vandaag dat de mensen in Karachi geĆÆnteresseerd zijn in wat Pasen voor christenen betekent en dat ze begrijpen wat er echt gebeurd is. Bid dat ze om de onware verhalen heen stappen die ze over christenen en Pasen hebben gehoord en dat ze op zoek gaan naar de waarheid en echt begrijpen waarom het leven, de dood en de opstanding van Jezus zo belangrijk zijn.

Lees

Lichtstad: Ramadan dag 20

30 maart 2024

De Islam heeft een grote eerbied voor God. Je zou hun begrip van God kunnen vergelijken met een groot deel van het Oude Testament, waar God almachtig is, volledig wordt vereerd en slechts enigszins kan worden gekend door de allerheiligsten. We weten dat de Almachtige God een intieme relatie met Zijn volgelingen wil omdat Hij een goede Vader is die de haren op ons hoofd kent (Lucas 12:7). Heer, laat alle nieuwe volgelingen van Christus in Karachi vervuld zijn van vreugde over het kennen van de intimiteit van God, die ons "geliefd" noemt.

Lees

Lichtstad: Ramadan dag 19

29 maart 2024

Moslims ontkennen dat Jezus aan het kruis is gestorven en in plaats daarvan naar de hemel is opgestegen zonder te sterven. In hun ogen zou zo'n dood een profeet te schande maken en zou God zoiets nooit laten gebeuren. Dit geloof ontkent de verzoeningsdaad die de basis vormt van ons geloof als Christenen. De meeste moslims hebben nog nooit de gelegenheid gehad om met iemand te praten over hoe dit de enige manier van verzoening voor de mens is, de zondeloze voor de zondige, de meest geƫerde die beschaamd wordt om onze schaamte te bedekken. Nu veel christenen over de hele wereld een tijd ingaan waarin ze de dood, begrafenis en opstanding van Christus vieren, bid dan voor moslims in Karachi dat de ogen van hun hart geopend worden om de mogelijkheid van Jezus' dood en opstanding te overwegen. Om de waarheid te horen over waarom Jezus moest sterven en wat het accepteren van Zijn dood als betaling voor de zonde voor hen kan betekenen.

Lees

Lichtstad: Ramadan dag 18

28 maart 2024

Cultureel en religieus conservatisme terwijl het waarden probeert te beschermen, creƫert afstand tussen mensen. Dit kan twee kanten opgaan: moslims in het westen voelen zich buitengesloten van mensen die hen als anders zien en in moslimlanden kunnen christelijke minderheden en buitenlanders met argwaan worden bekeken en op afstand worden gehouden. Vanwege de reinheidswetten in de islam kunnen moslims bang zijn om een huis van een niet-moslim binnen te gaan (omdat hun gerechten onrein kunnen zijn). Dit kan afstand scheppen en een gebrek aan mogelijkheden om andere manieren van kijken naar de wereld en van omgaan met God te horen. Laten we vandaag bidden voor het afbreken van de verdeeldheid en voor mogelijkheden voor moslims en christenen in Karachi om met elkaar om te gaan en met elkaar te praten over geestelijke zaken. Bid voor christenen als minderheid om hun buren niet te vrezen en voor moslims om interesse te hebben in hun gelovige collega's en een verlangen om meer over hen en hun geloof te weten te komen.

Lees

Lichtstad: Ramadan dag 17

27 maart 2024

Helaas wordt moslims geleerd dat de Bijbel die we tegenwoordig hebben veranderd is en dat ze die niet moeten lezen. Hoewel de Koran zegt dat ze de Bijbel moeten lezen, heeft de overgrote meerderheid nog nooit een exemplaar in hun taal gezien. Ze zullen je vertellen dat de Bijbel uit de tijd van Mohammed nog steeds waar was, maar dat er nu alleen een gecorrumpeerde versie is. Wat ze natuurlijk niet weten is dat er veel kopieƫn van de Bijbel zijn die dateren van voor Mohammed (die leefde rond 570 - 632 na Christus). Laten we vandaag bidden dat moslims de waarheid zouden zoeken over de vraag of Gods Heilige Boeken gecorrumpeerd zijn en een verlangen zouden hebben om ze te lezen. Bid dat ze vertalingen in hun eigen taal zullen vinden die steeds meer online en via apps beschikbaar komen.

Lees

Lichtstad: Ramadan dag 14

24 maart 2024

Een van de 5 zuilen van de Islam is vasten. Deze maand vasten moslims over de hele wereld van zonsopgang tot zonsondergang zonder voedsel en water. Velen weten niet waarom ze vasten, behalve dat het een vereiste is. Het kan moeilijk zijn, vooral als Ramazan in de zomer valt (de Islam volgt de maankalender, dus Ramazan verschuift elk jaar) en voor degenen die hard werken of buiten zijn. Jezus zegt: "Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en je zult rust vinden voor je zielen. Want mijn juk is gemakkelijk en mijn last is licht." (Mat 11:28-30)

Lees

Lichtstad: Ramadan dag 13

23 maart 2024

Een derde van de 5 zuilen van de Islam is tiende (zakat). Moslims zijn verplicht om elk jaar 2,5% van hun nettovermogen aan de armen te geven. In Pakistan wordt zakat standaard automatisch van de bankrekeningen van mensen afgeschreven (tenzij ze zich uitschrijven) door de overheid. Voor velen is dit nog een verplichting die hen wordt opgelegd. Door de manier waarop het systeem wordt opgelegd, is er niet zozeer een gevoel van vrijgevigheid, maar gewoon een verplichting. Wanneer zakat automatisch wordt ingehouden, heeft de persoon niet eens inspraak in de manier waarop de armen gezegend zullen worden met het geld. In Karachi is er een enorme ongelijkheid tussen arm en rijk. En meer dan 40% van de Pakistanen leeft onder de armoedegrens. Veel moslims kiezen ervoor om hun zakat te geven tijdens de maand Ramazan (de automatische inhoudingen gebeuren ook in deze maand). Dit kan vaak veel 'vrijgevigheid' betekenen in Ramazan en de armen en bedelaars zullen in deze maand heel actief zijn om handjes te krijgen van de rijken. Laten we bidden voor de mensen in Karachi om uitgedaagd te worden door het contrast tussen een religieuze regel en een houding van het hart en om meer te willen begrijpen over het "nieuwe hart" waar de Bijbel over leert (Ezechiƫl 36:26). Voor vrijgevigheid die zich het hele jaar door uitstrekt en die voortkomt uit een juist hart.

Lees

Lichtstad: Ramadan dag 12

22 maart 2024

Moslims bidden 5 keer per dag Namaz (ook wel Salat genoemd). Deze gebeden zijn zeer ritueel en omvatten specifieke stappen, fysieke posities (staan, buigen, enz.) en specifieke zinnen. Ze worden voorafgegaan door zuiveringsrituelen en worden aangemoedigd om in groepsverband te verrichten. Deze gebeden tonen grote eer aan God en ze consequent doen vereist toewijding en devotie. Tegelijkertijd kunnen het gewoon rituele handelingen zijn die gedaan worden in gehoorzaamheid en zijn ze eenzijdig van aard. God verdient eerbied en toewijding, maar Hij is ook de God die spreekt. We zijn ontworpen voor een relatie met Hem en we worden uitgenodigd om ons hart met God te delen en van Hem te ontvangen. Vandaag vragen we de God die onze wereld is binnengegaan om Zijn nabijheid te tonen om Zichzelf te openbaren aan de moslims van Karachi. Laten we bidden voor goddelijke ontmoetingen waar mensen Zijn stem horen en gehoor geven aan Zijn oproep. Zelfs tijdens hun Namaz.

Lees

Lichtstad: Ramadan dag 11

21 maart 2024

De eerste van de 5 pilaren van de Islam is de shahadah. De shahadah is hun geloofsbelijdenis die zegt: "Er is geen God dan God en Mohammed is de boodschapper van God." Moslims verklaren deze geloofsbelijdenis 5 keer per dag tijdens hun dagelijkse gebedsrituelen en het is de basis van hun geloof, omdat ze monotheĆÆstisch zijn en de leer van hun profeet volgen. Er is een hoge verering voor Mohammed.

Lees

Lichtstad: Ramadan dag 10

20 maart 2024

In de Islam zijn er 4 heilige boeken: de Koran, de Tawrat (Pentateuch/Torah), de Zabur (Psalmen) en de Injil (de EvangeliĆ«n). Hoewel 3 van deze boeken in de Bijbel staan, hebben de meeste moslims de Bijbel nog nooit gezien of gelezen. Vandaag vragen we God om de mensen van Karachi een honger naar Zijn woord te geven, zodat ze geĆÆnteresseerd zijn in deze boeken en in plaats van degenen te geloven die zeggen dat ze gecorrumpeerd zijn, om ze te lezen en zelf te zien wat er in staat.

Lees

Lichtstad: Ramadan Dag 9

19 maart 2024

De meeste islamitische culturen hebben autoritaire structuren. Dit betekent dat degenen met macht veel zeggenschap hebben over wat aanvaardbaar en toegestaan is in hun samenleving. Soms wordt dit gezien als een belemmering voor het evangelie, maar het kan ook deuren openen. Met het Edict van Milaan in 313 na Christus ging het volgen van Jezus van vervolgd worden door de staat naar eerst toegestaan en uiteindelijk geaccepteerd worden als de staatsgodsdienst. Dit bracht natuurlijk zijn eigen problemen met zich mee, maar het was deze verandering van hart door het autoritaire systeem dat de deuren opende voor het evangelie om zich te verspreiden als nooit tevoren. Laten we vandaag bidden voor degenen die gezag hebben, in de regering maar ook voor stamhoofden en familieoudsten, om een verandering van hart te krijgen. Dat deze leiders Jezus zullen ontmoeten en deuren zullen openen voor het evangelie in Pakistan en de rest van de moslimwereld.

Lees

Lichtstad: Ramadan dag 8

18 maart 2024

"Leid ons naar het rechte pad".

Lees

Lichtstad: Ramadan Dag 6

16 maart 2024

Bid voor Karachi

Lees

Lichtstad: Ramadan Dag 2

12 maart 2024

Kies ervoor om Hem te volgen

Lees

Lichtstad: Ramadan Dag 1

11 maart 2024

Hij heeft ons een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing gegeven.

Lees

Lichtstad: Ramadan

10 maart 2024

De God van de Liefde

Lees

Handelingen 1:6-8 - Identiteiten, roeping en macht

5 maart 2024

Alles wat we zijn ben jij. We zijn volledig afhankelijk van jou.

Lees

Tabriz, Iran - 110 Steden

4 maart 2024

Bid voor een Handelingen 19 beweging om alle onbereikte mensen en plaatsen in Tabriz, Iran en de omliggende regio's te bereiken.

Lees

SPREUKEN 24:6

3 maart 2024

Discipelschap Schrift: DEELNEMEN AAN STRATEGISCHE PLANNING

Lees